Maaş Sorgulama

Hangi Meslek Ne Kadar Maaş Alıyor

Savcı Ne İş Yapar – Savcı Maaşları 2017

Savcının Görevleri Nelerdir?

Savcı, kamu için ve kamu faydası için hakların savunulmasını sağlayarak, sanıkların hakim karşısına çıkarılması ile soruşturma aşamalarında bulunan ve bununla birlikte adli konuların yürütme organı içerisinde yer alan kısmında görev yapan kişidir. Savcının görevi nedir? Sorusunun cevabı şöyledir. Savcı suç teşkil eden durumdan haberi olduğu andan itibaren devlet için bu konu ile ilgili araştırmalar düzenleyerek yapılması gereken soruşturmayı düzenler. Kanunlar doğrultusunda kendisine verilen yetkiyi kullanarak, gerekli gördüğü konu hakkında bilgi toplanmasını sağlayan aynı zamanda herhangi bir suç işlenmesi durumunda soruşturma dosyasının hazırlanarak suçluların cezalandırılması ile ilgili iddianameyi hazırlayan ve mahkemeye sunan kişidir.

Kaç Çeşit Savcı Vardır?

İdare bakımından Adalet bakanlığına bağlıdır. Savcıların çalışma yerleri adli veya idari yargı olarak değişebilmektedir. Adli yargı bölümlerinde çalışan savcılar, il ya da ilçe Cumhuriyet başsavcısı ya da vekili veya Cumhuriyet savcısı gibi idari görevler yaparken, idari yargıda görev yapan savcılar ise Danıştay savcısı olarak veya Adalet bakanlığı merkeze bağlı yerlerde görev yapmaktadırlar.

Savcı Maaşları Ne Kadar?

Savcılar Ne İş Yapar?

  • Savcılar, ağır cezaları gerektiren suçlarda kamu davası açılmasını sağlarlar. Bunu gerektiren konularda şikayet durumu olsa da olmasa da soruşturma yapılmasını ve kamu davasının açılmasını sağlarlar.
  • Suç meydana geldiği zaman delil toplayarak suçluların sorgulanma işlemini yaparlar.
  • Ölümle sonuçlanan durumlarda cesetler üzerinde adli muayene yapılmasını sağlarlar.
  • Suç ile ilgili iddianamenin hazırlanmasında görev alırlar. Bu şekilde de yargı kararlarının yerine getirilmesini sağlarlar.
  • Suç işlenmesi durumunda suçsuz kişilerin ve toplum ile ilgili her konuda yine toplumun hakkını savunurlar.
  • Medeni hukuk konulu kanun ile ilgili çeşitli davaların açılması konusunda önderlik ederler.

Savcıların Çalışma Koşulları Nasıldır?

Savcılar görevleri gereği mahkeme ortamlarında veya bürolarda görev yaparlar. Fakat ortada bir suç var ise bununla ilgili araştırma yapmak, kanıt toplayarak çok farklı ortamlarda da çalışabilirler.

Savcı Maaşları Ne Kadardır?

Savcılar 657 sayılı kanun gereğince memur statüsünde çalışırlar ise senede 2 kez Ocak ve temmuz aylarında zamlı maaş alırlar. Yaptıkları vazifenin zorluğuna göre savcı maaşları 2017 yılında ilk başlayan stajyer savcılar için 3.994 TL dir. Uzman olarak göreve devam eden savcılar ise derece ve hizmet yıllarına göre maaş almaktadırlar.

Hâkim-Savcı ve bu meslekten sayılanların net maaşı

UNVAN DERECE KADEME HİZMET YILI AYLIK NET MAAŞ
*Yargıtay Başkanı

*Danıştay Başkanı

*Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

*Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

*Danıştay Başsavcısı

1/4 25 12.057 TL
*Yargıtay Birinci Başkan Vekili

*Danıştay Birinci Başkan Vekili

*Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili

*Yargıtay Daire Başkanı

*Danıştay Daire Başkanı

*Adalet Bakanlığı Müsteşarı

1/4 25 10.493 TL
*Yargıtay Üyesi

*Danıştay Üyesi

1/4 24 10.157 TL
*Birinci sınıf hâkim ve savcı 1/4 21 9.746 TL
*Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcı 1/4 18 8.231 TL
*1. derecede bulunan hâkim ve savcı 1/1 15 7.146 TL
*2. derecede bulunan hâkim ve savcı 2/1 13 6.929 TL
*3. derecede bulunan hâkim ve savcı 3/1 11 6.782 TL
*4. derecede bulunan hâkim ve savcı 4/1 9 6.568 TL
*5. derecede bulunan hâkim ve savcı 5/1 7 6.273 TL
*6. derecede bulunan hâkim ve savcı 6/1 5 6.065 TL
*7. derecede bulunan hâkim ve savcı 7/1 3 5.851 TL
*8. derecede bulunan hâkim ve savcı 8/3 2 5.638 TL
*Hakim/Savcı Adayı 9/1 0 3.994 TL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir